yóu xiào

尤效

词语解释

引证解释

国语辞典

其他解释

  • 拼音
    yóu xiào
  • 注音
    一ㄡˊ ㄒ一ㄠˋ
  • 近义
  • 反义
词语解释

尤效【yóu xiào】

1、仿效,学样。

引证解释

尤效【yóu xiào】

1、仿效,学样。

引用
清 蒲松龄 《聊斋志异·竹青》:“﹝ 鱼容 ﹞化为乌,振翼而出。见乌友羣集,相将俱去,分集帆檣。舟上客旅,争以肉向上抛掷。羣於空中接食之。因亦尤效,须臾果腹。”
电报快讯