wù shǐ

物始

词语解释

引证解释

国语辞典

其他解释

  • 拼音
    wù shǐ
  • 注音
    ㄨˋ ㄕˇ
  • 近义
  • 反义
词语解释

物始【wù shǐ】

1、事物的开始、本原。

引证解释

物始【wù shǐ】

1、事物的开始、本原。

引用
《梁书·处士传·何胤》:“胤 曰:‘卿詎不遣传詔还朝拜表,留与我同游邪?’ 果 愕然曰:‘古今不闻此例。’ 胤 曰:‘《檀弓》两卷,皆言物始。自卿而始,何必有例。’”
引用
《易·乾》“元者善之长也” 唐 孔颖达 疏:“元是物始,於时配春。”
搜文识词
今来古往

犹古往今来。

唐·崔珏《道林寺》诗:“今来古往人满地,劳生未了归丘墟。”
电报快讯