cuán

基本解释

详细解释

康熙字典

说文解字

 • 拼音
  cuán
 • 部首
  髟部
 • 总笔画
  29画
 • 外部笔画
  19画
 • 五笔
  DETM
 • 仓颉
  SHHUC
 • 郑码
  CHRL
 • 电码
 • 四角
  72806
基本解释

基本字义

䰖 cuán

统一码

䰖字UNICODE编码U+4C16,10进制: 19478,UTF-32: 000019478。。 䰖字收录于常用字 现通表 标准字体

English

fine hair;luster of hair;smooth and glossy of the hair,the woman's hair in a knot on the top of the

康熙字典

䰖【亥集上】【髟部】 康熙筆画:29画,部外筆画:19画

《類篇》同?。詳?字註。

电报快讯